Filieră: Vocaţională;

Profil: Sportiv;

Specializări: 

an şcolar 2016 – 2017, clasa a IX-a:

3 clase – 84  locuri cu specializările: gimnastică artistică, atletism, gimnastică aerobică, fotbal, handbal, volei, judo, baschet, canotaj, tenis de câmp, karate, lupte libere, etc.

Acte necesare pentru înscriere:

 • anexa fişei de înscriere, eliberată de unitatea şcolară de provenienţă, semnată şi ştampilată,
 • fişa medicală de la medicul de familie – copie xerox,
 • adeverinţă medicală de la medicul de familie din care rezulte este apt pentru sport,
 • certificat de naştere copie xeroxlegalizată,
 • carte de identitate copie xeroxlegalizată,
 • carte de identitate, copie xerox, ambii părinţi
 • carnet de legitimare( original şi copie xerox) cuprinzând viza anuală pe 2015 pentru elevii legitimaţi la cluburi sportive din localitate.

Calendarul Admiterii la liceu – 2016

 • 19-20 mai 2016 – eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini;
 • 23-24 mai 2016 – Înscrierea pentru probele de aptitudini;
 • 25-28 mai 2016 – Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 31 mai 2016 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini;
 • 7 iulie 2016 – Transmiterea de către comisiile de admitere judeţene către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând media de admitere;
 • 8 iulie 2016 – Afişarea listei candidaţilor admişi.
Disciplina Clasa / Număr ore
IX X XI XII
Lb. română 3 3 3 3
Lb. engleză 2 2 2 2
Lb. franceză 1 1 2 2
Matematică 2 2 1 1
Fizică 2 2
Chimie 1 1
Biologie 1 1 1 1
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Ed. Muzicală 1 1 1 1
Ed. Vizuală 1 1
Pregătire sportivă teoretică 2 2 2 2
Pregătire sportivă practică 10 10 14 14
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 1
Ed. antreprenorială 1