ADMITERE 2017

 

Filieră: Vocaţională;

Profil: Sportiv;

Specializări: 

an şcolar 2017 – 2018, clasa a IX-a:

3 clase – 84  locuri cu specializările: gimnastică artistică, atletism, gimnastică aerobică, fotbal, handbal, volei, judo, baschet, canotaj, tenis de câmp, karate, lupte libere, etc.

Calendarul admiterii:

18-19.05.2017 Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii care doresc să participle la probe de aptitudini.

Anexele se ridică de la secretariatul școlii de proveniență.

22-23.05.2017 Înscrierea pentru probele de aptitudini la toate disciplinele sportive.

Acte necesare pentru înscriere:

–       anexa fişei de înscriere, eliberată de unitatea şcolară de provenienţă, semnată şi ştampilată,

–       fişa medicală de la medicul de familie – copie xerox sau aviz epidemiologic,

–       adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru sport,

–       certificat de naştere copie xerox ,

–       carte de identitate copie xerox,

–       carte de identitate, copie xerox, ambii părinţi

–       carnet de legitimare( original şi copie xerox) cuprinzând viza anuală pe 2017 pentru elevii legitimaţi la cluburi sportive din localitate

–       dosar plic cu numele candidatului, disciplina sportivă, număr telefon elev / părinte.

25-26.05.2017 Desfășurarea probelor de aptitudini.

·          25.05.2017 – Atletism – ora 10,00 –  vizita medical urmată de susținerea probelor de aptitudini sportive

                     – Mozaic ( gimnastică artistică, gimnastică aerobică, box, handbal, volei, judo, baschet, kaiac – canoe, tenis de camp, karate, lupte libere etc.)- ora 10,00 –  vizita medicală urmată de susținerea probelor de aptitudini sportive

·          26.05.2017 – Fotbal – ora 10,00 – vizita medicală urmată de susținerea probelor de aptitudini sportive

Metodologia și structura probelor de aptitudini se poate consulta pe site-ul unității www.cnscetatedeva.ro

29.05.2017 Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini
31.05 – 02.06.2017 Ridicarea anexei la fișa de înscriere de la secretariatul C.N.S. ”Cetate” Deva  și depunerea acesteia la școala de proveniență
01.07.2017 Ridicarea fișei de înscriere (în care este specificată MEDIA DE ADMITERE și fără coduri completate)  de la școala de proveniență  și depunerea acesteia la secretariatul C.N.S. ”Cetate” Deva;
03.07.2017 Afișarea listei candidaților  admiși la clasa a IX-a la CNS ”Cetate” Deva
04.07.2017 Ridicarea fișelor de înscriere și a dosarelor pentru candidații declarați respinși și depunerea acestora la școala de proveniență pentru repartizarea computerizată

Plan cadru – liceu

Disciplina Clasa / Număr ore
IX X XI XII
Lb. română 3 3 3 3
Lb. engleză 2 2 2 2
Lb. franceză 1 1 2 2
Matematică 2 2 1 1
Fizică 2 2
Chimie 1 1
Biologie 1 1 1 1
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socio-umane 1 1 1 1
Religie 1 1 1 1
Ed. Muzicală 1 1 1 1
Ed. Vizuală 1 1
Pregătire sportivă teoretică 2 2 2 2
Pregătire sportivă practică 10 10 14 14
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor 2 1
Ed. antreprenorială 1