CLASA PREGĂTITOARE 2017 – 2018

 

zilnic, la secretariatul  unităţii şcolare,  de luni până vineri  între

orele 8 -18,00  și sâmbăta între orele 9 – 13,00

 

  • Etapa I  27 februarie  – 16 martie 2017
  • Etapa a II –a   24 martie  – 30 martie 2017 (doar pentru părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nici o unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă), în limita locurilor rămase libere

 

ACTE NECESARE

 

– copii după actul de identitate ambii părinţi ;

-copie după certificatul de naştere al copilului (şi originalul)

care vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii;

-documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare  (acolo unde este cazul), pentru copiii care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2017;

– adeverinţă din care să rezulte „apt pentru sport”;

– aviz epidemiologic eliberat de  medicul de familie;

-copie xerox fișă medicală de la medicul de familie (pentru elevii care vor fi cazați în căminul unității ).

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului.

 

CRITERII GENERALE  DE DEPARTAJARE

 

  • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copiilor care provin de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
  • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • Existența unui frate /a unei surori înmatriculat / înmatriculate în unitatea de învățământ.

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A PROBELOR DE APTITUDINI SPECIFICE:

DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE  ORELE 8 – 12

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL UNITĂŢII ŞCOLARE:

TELEFON 0254/217015

Slide2Slide1

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2017- 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *